RISBI ÅRSMØTE 21.03.2024 KL 20.00. STED: TEAMS

Kjære alle medlemmer av RISBI!

Velkommen til årsmøte!

Vedlagt finner dere saksliste og årsmøtepapirer. Dette er også sendt alle medlemmer på e-post.

Send gjerne en tilbakemelding om dere kommer. De som har sendt tilbakemelding tidligere, er notert.

Link sendes separat på e-post når årsmøtet nærmer seg. Test gjerne linken og se om du kommer inn! Er det problemer, gi beskjed!

Husk å betale din medlemskontingent om du ønsker å bruke din stemmerett på årsmøtet. For Raseklubben for Italiensk spinone og Bracco Italiano Norway teller hvert medlem og hver av dere og deres hunder er viktige for klubbens aktivitet og eksistens.

På vegne av RISBIs styre 2023-2024,

Beste hilsen fra

Ingeborg Mellgren Mathiesen